Gjesteheim Havdal

+47 97479593
Last update 31-12-2012
info.havdal@gmail.com
Hvor er Gjesteheim Havdal
 Gjesteheim Havdal er 15 minuter sør for Berkåk (Kommune Rennebu) og 20 minuter north for Oppdal.

 GPS Koordinaten
 N 62°.45. 804
 E009°. 58. 132
  
 Rute beskrivelse:

 Fra Trondheim (E6):
 I Berkåk til høyre Rv 700.
 Etter 4 Km til venstre avslag Havdal.
 Om 7,5 Km ser du Gjesteheim Havdal på høyre side.

 Fra Oslo (E6):
 Fra oppdal tar du E6 (til tronheim) 24 Km til avslag Havdal.
 Om 3,5 Km ser du Gjesteheim Havdal på venstre side.
Home
Velkommen
kaart.jpg